Ca Ngai Sai liền xuống sảnh hỏi rồi chạy về vừa cười vừa nói:
– Hắn hỏi thuộc hạ chơi game bài câu cá rồi lấy ngoại hiệu của hắn làm chi? Thần bảo hắn là Đại nhân muốn viết thơ về triều cho các vị đại nhân khác để ca ngợi công lao của hắn cách tường tận. Tên quan viên đó sướng quá há hốc miệng ra mà cười nhưng cơ hồ không ngậm lại được nữa mà hắn còn thưởng cho thuộc hạ biết bao nhiêu tiền.Ca Ngai Sai nói rồi ít tiền liệng đi .Binh sĩ cười ồ.Trân Yên Hoàn chỉ múa bút lúc là xong và tiên sinh trao thơ cho Cô Vi Võng hỏi:

Ca Ngai Sai liền xuống sảnh hỏi đánh bài 3 cây

-Huynh đài thử coi xem đã được chưa?Cô Vi Võng đón lấy thư và Lữ Lưu Lương cũng ngó coi nên tất cả vị đồng thanh đáp:- cách chơi game bài con nhện Thật là tuyệt hảo quá đỗi mà !Lữ Lưu Lương cười nói tiếp:- Câu đó ngờ đâu đức cha mẹ Đức vua của chúng ta lúc ban đầu lại ứng vào tên họ của chú cháu ta sau bao nhiêu năm. Này đủ buộc chết chúng rồi có muốn cãi cũng không được nữa.Cô Vi Võng vừa cười vừa giải thích thêm:
– Còn câu là dục trảm bạch xà nhi phú đại phong, nguyện Nga điệt thủ thành ý chi tước, thì lấy ý ở trong câu là dục đồ sơn rồi Khai binh chi vỹ nghiệp và phi Thanh Điền tiên sinh vận trù bất vi công của Lạc Kiêu huynh mà phô diễn tài năng chơi game bài magic bằng lời văn khác.Trân Yên Hoàn cười đáp:- Tiểu đệ cứ theo đường cũ mà phô diễn.


Binh sĩ trong Thiên Địa Hội ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu ba nhà văn nói chuyện trên trời dưới đất gì.Cô Vi Võng thấy mọi người ngơ ngác liền giải thích:- Minh thái tổ Chư Ngu Chư khởi sự lúc ban đầu tự xưng là Chu Ngu Hàn , sau lại xưng là Chữ Chư trúng vào tên họ của Nguyễn Tân Quy và Nguyễn Chiến Vi . Sau hết “Di hạ nạp lý” là sự tích cao thủ chơi game bài casino Trương Lương lượm giầy dưới gầm cầu rồi được tiên nhân cho quyển thiên thư. Chu Ngu Chư khởi nghĩa ở Hào Thượng đóng đô ở ứng Thiên, phong tước cho Lê Bàn Hán làm Thành ý Bá.
Võ Hà Băng vỗ tay khen:- Lá thơ này còn hay hơn cả Nguyễn Lạc Kiều cao thủ chơi game bài ba cây. Có điều Nguyễn Tân Quy lên làm Đức vua mà đem so hắn với Hán Cao Tổ và Chu Ngu Chư là đề cao hắn thái quá.